Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví. 2 Tesalonickým 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 2


2 Tesalonickým, Kapitola 2

2 Tesalonickým 3


2 Tesalonickým, Kapitola 3

Komentáře k verši :

až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví. 2 Tesalonickým 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.