Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jejich trestem bude věčná záhuba `daleko od Pána a slávy jeho moci´, 2 Tesalonickým 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 2


2 Tesalonickým, Kapitola 2

2 Tesalonickým 3


2 Tesalonickým, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Jejich trestem bude věčná záhuba `daleko od Pána a slávy jeho moci´, 2 Tesalonickým 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.