Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly, 2 Tesalonickým 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 1


2 Tesalonickým, Kapitola 2

2 Tesalonickým 3


2 Tesalonickým, Kapitola 3

Komentáře k verši :

a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly, 2 Tesalonickým 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.