Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte: 2 Tesalonickým 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 1


2 Tesalonickým, Kapitola 2

2 Tesalonickým 3


2 Tesalonickým, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte: 2 Tesalonickým 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.