Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. 2 Tesalonickým 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 1


2 Tesalonickým, Kapitola 1


2 Tesalonickým, Kapitola 2

2 Tesalonickým 2


2 Tesalonickým, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. 2 Tesalonickým 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.