Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. 2 Tesalonickým 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 1


2 Tesalonickým, Kapitola 1


2 Tesalonickým, Kapitola 2

2 Tesalonickým 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. 2 Tesalonickým 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.