Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. 1 Tesalonickým 5,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
2 Tesalonickým 1


2 Tesalonickým, Kapitola 1

2 Tesalonickým 2


2 Tesalonickým, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. 1 Tesalonickým 5,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.