Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Podali mu i tuk z býka a z berana, tučný ocas, bránici, ledviny a jaterní lalok. Leviticus 9,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Leviticus 9


Leviticus, Kapitola 10

Leviticus 11


Leviticus, Kapitola 11
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Podali mu i tuk z býka a z berana, tučný ocas, bránici, ledviny a jaterní lalok. Leviticus 9,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.