Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto jsme vám chtěli přijít, já Pavel víc než jednou, ale satan nám v tom vždy zabránil. 1 Tesalonickým 2,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 3


1 Tesalonickým, Kapitola 3

1 Tesalonickým 4


1 Tesalonickým, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Proto jsme vám chtěli přijít, já Pavel víc než jednou, ale satan nám v tom vždy zabránil. 1 Tesalonickým 2,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.