Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bez vás, bratří, byli jsme jako sirotci, i když to bylo nakrátko a jen tělem, ne srdcem; tím usilovněji jsme vás toužili spatřit. 1 Tesalonickým 2,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 3


1 Tesalonickým, Kapitola 3

1 Tesalonickým 4


1 Tesalonickým, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Bez vás, bratří, byli jsme jako sirotci, i když to bylo nakrátko a jen tělem, ne srdcem; tím usilovněji jsme vás toužili spatřit. 1 Tesalonickým 2,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.