Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali. 1 Tesalonickým 2,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 2


1 Tesalonickým, Kapitola 3

1 Tesalonickým 4


1 Tesalonickým, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali. 1 Tesalonickým 2,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.