Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými! 1 Tesalonickým 2,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 2

1 Tesalonickým 4


1 Tesalonickým, Kapitola 3


1 Tesalonickým, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými! 1 Tesalonickým 2,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.