Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných; 1 Tesalonickým 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 2

1 Tesalonickým 3


1 Tesalonickým, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných; 1 Tesalonickým 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.