Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku - Bůh je svědek! 1 Tesalonickým 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 2

1 Tesalonickým 3


1 Tesalonickým, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku - Bůh je svědek! 1 Tesalonickým 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.