Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. 1 Tesalonickým 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 2

1 Tesalonickým 3


1 Tesalonickým, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. 1 Tesalonickým 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.