Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému 1 Tesalonickým 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 2


1 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Tesalonickým 3


1 Tesalonickým, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému 1 Tesalonickým 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.