Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Acháji. 1 Tesalonickým 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 2


1 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Tesalonickým 3


1 Tesalonickým, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Acháji. 1 Tesalonickým 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.