Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, 1 Tesalonickým 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 1


1 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Tesalonickým 2


1 Tesalonickým, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, 1 Tesalonickým 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.