Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. 1 Tesalonickým 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 1


1 Tesalonickým, Kapitola 1


1 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Tesalonickým 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. 1 Tesalonickým 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.