Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách; 1 Tesalonickým 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 1


1 Tesalonickým, Kapitola 1


1 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Tesalonickým 2

Komentáře k verši :

Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách; 1 Tesalonickým 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.