Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pozdrav mou, Pavlovou rukou. Pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi. Koloským 4,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
1 Tesalonickým 1


1 Tesalonickým, Kapitola 1


1 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Tesalonickým 2

Komentáře k verši :

Pozdrav mou, Pavlovou rukou. Pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi. Koloským 4,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.