Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A Archippovi řekněte: Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána. Koloským 4,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
1 Tesalonickým 1


1 Tesalonickým, Kapitola 1


1 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Tesalonickým 2

Komentáře k verši :

A Archippovi řekněte: Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána. Koloským 4,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.