Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. Koloským 1,29›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 2


Koloským, Kapitola 2

Koloským 3


Koloským, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. Koloským 1,29

Počet veršů v Bibli je 31 167.