Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo, Koloským 1,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 1


Koloským, Kapitola 2

Koloským 2

Komentáře k verši :

Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo, Koloským 1,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.