Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, Koloským 1,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 1


Koloským, Kapitola 2

Koloským 2

Komentáře k verši :

I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, Koloským 1,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.