Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
On předchází všechno, všechno v něm spočívá, Koloským 1,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 1

Koloským 2


Koloským, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

On předchází všechno, všechno v něm spočívá, Koloským 1,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.