Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, Koloským 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 1

Koloským 2


Koloským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, Koloským 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.