Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 1

Koloským 2


Koloským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.