Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží Duch. Koloským 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 1

Koloským 2


Koloským, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží Duch. Koloským 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.