Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. Koloským 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 1

Koloským 2


Koloským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. Koloským 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.