Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. Koloským 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 1


Koloským, Kapitola 1

Koloským 1

Komentáře k verši :

Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. Koloským 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.