Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Filipským 4,23›››
Bible
1 2 3 4
Koloským 1


Koloským, Kapitola 1

Koloským 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Filipským 4,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.