Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Filipským 3,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 3


Filipským, Kapitola 4

Filipským 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Filipským 3,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.