Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. Filipským 2,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 2


Filipským, Kapitola 3

Filipským 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. Filipským 2,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.