Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou. Filipským 2,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 2

Filipským 3


Filipským, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou. Filipským 2,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.