Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - Filipským 2,10›››
Bible
1 2 3 4
Filipským 2

Filipským 3


Filipským, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - Filipským 2,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.