Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, Filipským 2,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 2

Filipským 3


Filipským, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, Filipským 2,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.