Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka Filipským 2,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 2

Filipským 3


Filipským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka Filipským 2,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.