Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 2

Filipským 2


Filipským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.