Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; Filipským 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 2


Filipským, Kapitola 2

Filipským 2

Komentáře k verši :

v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; Filipským 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.