Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, Filipským 2,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 2


Filipským, Kapitola 2

Filipským 2

Komentáře k verši :

dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, Filipským 2,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.