Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte. Filipským 1,30›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 2


Filipským, Kapitola 2

Filipským 2

Komentáře k verši :

vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte. Filipským 1,30

Počet veršů v Bibli je 31 167.