Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Filipským 1,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 1


Filipským, Kapitola 2

Filipským 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Filipským 1,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.