Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; Filipským 1,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 1


Filipským, Kapitola 2

Filipským 2

Komentáře k verši :

táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; Filipským 1,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.