Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, Filipským 1,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 1


Filipským, Kapitola 2

Filipským 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, Filipským 1,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.