Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Filipským 1,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 1


Filipským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Filipským 1,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.