Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Filipským 1,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 1


Filipským, Kapitola 2

Filipským 2

Komentáře k verši :

Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Filipským 1,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.