Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Filipským 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 1

Filipským 2


Filipským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Filipským 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.