Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia, Filipským 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 1

Filipským 2


Filipským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia, Filipským 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.