Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, Filipským 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 1

Filipským 2


Filipským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, Filipským 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.